Pro Brouka.

21 Toyen

Pro Brouka.

Toyen - Jednadvacet - Soubor 21 originálních kolorovaných kreseb na ručním papíře Van Gelder. Vydal v jediném výtisku pro Jaroslava Brouka v upomínku na 17. prosinec 1938 jeho bratr Bohuslav.

Toyen - Twenty-one - Collection of 21 unique colored illustrations on the Van Gelder hand-made paper. Released in a single print for Jaroslav Brouk in commemoration of the 17. December 1938 by his brother Bohuslav.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 18