Není třeba se dlouho ohlížet, však jsi je už všechny dobylo. Střevíce leží v koutě pod špinavým hadrem z koupelny. Tik ťak, cink dink. Dítě, jsi celebrita. Netrap se technikou, netrap se kvalitou, to po tobě přece nechtějí, a i kdyby chtěli, stejně je nerozeznají. Tvrdíš, že víš, a to stačí. Každý dnes krčmářem, každý všeznalcem. Obleč barevnou róbu šašků a zapózuj. Vraž mezi prsty knihu, cos nikdy nečetlo, buď jim nedosažitelnou inspirací.

A vaše usmolená egotistika

Není třeba se dlouho ohlížet, však jsi je už všechny dobylo. Střevíce leží v koutě pod špinavým hadrem z koupelny. Tik ťak, cink dink. Dítě, jsi celebrita. Netrap se technikou, netrap se kvalitou, to po tobě přece nechtějí, a i kdyby chtěli, stejně je nerozeznají. Tvrdíš, že víš, a to stačí. Každý dnes krčmářem, každý všeznalcem. Obleč barevnou róbu šašků a zapózuj. Vraž mezi prsty knihu, cos nikdy nečetlo, buď jim nedosažitelnou inspirací.

Tři vteřiny po třech, upatlané obrazovky, hlavně nevynalož úsilí. Patlej po zdech a čti nahlas ze svých deníků. Jakážto kuráž! Jakážto odvaha! Nechej se ovíjet blázny, však jsi jedním z nich. Tahle loď ti neuplave, ty samo jsi jejím admirálem.