Hmotná nejistota pod nohama nabízela hned několik vysvětlení. Syslí lektvar z kvašeného mléka modrých ovcí, který před malou chvilkou pozřel, mohl mít neblahé účinky na vnímání bezprostřední reality. A ani sklenice samotná vlastně nijak vábně nevypadala. Ale kdo kdy vůbec slyšel o nějakém spotřebním datu syslí alchymie. Chlapec se držel za dlouhý UTP kabel, o kterém se směle domníval, že končí kdesi nahoře v nedohlednu, kam měl namířeno, a díval se směrem dolů, kde se kabel vytrácel v mlze pod ním.

Kapesní průvodce světem černého slunce

Hmotná nejistota pod nohama nabízela hned několik vysvětlení. Syslí lektvar z kvašeného mléka modrých ovcí, který před malou chvilkou pozřel, mohl mít neblahé účinky na vnímání bezprostřední reality. A ani sklenice samotná vlastně nijak vábně nevypadala. Ale kdo kdy vůbec slyšel o nějakém spotřebním datu syslí alchymie. Chlapec se držel za dlouhý UTP kabel, o kterém se směle domníval, že končí kdesi nahoře v nedohlednu, kam měl namířeno, a díval se směrem dolů, kde se kabel vytrácel v mlze pod ním.

Pak se nabízela možnost ta, že vzestup po strmé stěně motal adrenalinové uzlíčky, které putovaly žilami i dráty, než se rozpustily v chemický náboj někde za srdcem, který účelově klamal smysly, aby zabránil nepříjemnému uvědomnění si, že viset kdesi mezi skalami, mělo by vyvolávat strach i šílenství.

Pro chlapcovy účely byla tato vysvětlení zbytečně racionální a pro momentální cestu prakticky zbytečným plýtváním výpočetnosti. Šplhal dál a vzpomínal, jestli náhodou v nedávné době nepřišel do styku s nějakým pofidérním šarlatánským technologem, který by jej mohl okouzlit podivnou prostorovou pochybovačností.

"Mladý pán jistě dovolí malý dodatek," pravil sysel, co seděl chlapcovi za krkem a křečovitě se ho držel. "Co ten zedník?"

Upnutí skromnosti

Následující text je svévolnou reakcí na článek z Údolí Děsu - Země je kulatá. Mé osobní zalíbení v obskurních teoriích a povrchní znalost mainstreamového konspirativního světa mne nedovolí než přidat magnetickým čtenářům hrstku poznatků, které jsem za svou cestu plochou zemí setkal.

Proč teorie obodných rázů vznikají jsem již poodkryl ve fejetonu Vakcinační teorie nákazy. Ve zkratce jde o produkty znuděných myslí, nespokojených duší, zoufajících chudáků, všichni hledající útěk od přespříliš definovaného stavu našeho světa, často oběťmi digitálního narcismu. Většina proroků konspirace, kteří z tématiky tvoří kariéru, se pohybuje na stejném pyramidím patře, jako alternativní self-help mistři. Tedy lží, překrucováním a nemalou špetkou kreativity ku výdělku na úkor peněženek a příčetnosti svého publika. Ne nadarmo jsou obě skupiny označovány za sekty.

Pravda v mořské kapce

Ve své zhýralé podstatě však pohledem běžného konzumenta televizní reality spadají do bublinky konspirativní i nadmíru přemýšliví, skeptičtí a technologicky zdatnější. Není přeci jen pouhou anekdotou, že zejména uživatelé alternativních svobodných operačních systému se často považují za paranoiky, kteří ve své nedůvěřivosti ke komerčním operačním produktům chtějí mít alespoň nějakou kontrolu nad tím, co se ve strojích pod jejich prsty děje.

Je tedy třeba zmínit, že moře zdánlivě hloupých teorií v sobě skrývá ostrůvky pravd, které se v zahlcení případným obyčejným budou jevit obdobně absurdními. To se pak hodí těm, kteří by nějaké ty nepříjemné pravdy rádi ponechali ve sférách společností uznávané debility a sami milerádi šíří světem další a další hlouposti, aby přilévali do vod a ostrůvky eventuálně utopily a primárně zaneprázdnili potenciální publikum od teorií skutečných.

Výhodou přehlceného konspirativního světa je zejména však fakt ten, že ty teorie, které do sebe něco mají, jsou ponechány svému svévolnému bytí. K diskreditaci dnes není zapotřebí mnoho. Hloupé, ale silně atraktivní teorie, jako je například zeměplacka, svedou pak mnoho začínajících konspiratiků na zcestí uměle vytvářené reality, která je pošle na dobrodružství prakticky fantasijním pojetím našeho světa, které často dosahuje tak bujarých rozměrů, že jeden si ani nedovolí jim přestat věřit, neboť konečně existuje v pocitu, kde objevil skrytá tajemství našeho světa, zatímco nudné pravdy typu vševidoucích internetových prohlížečů jsou pro ně zbytečnými nesmysly.

Nyní si ale dovolím čtenáře odprostit od racia a budu pokračovat v duchu konspirativce v učení, kterému bylo dovoleno nahlédnout za oponu nudné empirické reality. Nutno podotknout, že autorovi tohoto textu je tvar země cizí.

Propaganda debility

Štěpení skupin probíhá snad v každé branži. Dělí se politické strany, církve, státy, kamarádi, a dělí se pochopitelně také konspirativní filosofie. Jeden se pak začne setkávat s mainstreamovým pojetím tématiky a následně s pojetím hlubším, dle jejích kazatelů pravdivějším. Takovému schizmatu se nevyhla ani teorie ploché země.

Hlavní rozcestník ploché země, Flat Earth Society, a jeho autor, jsou v nepříliš hlubších kruzích považovány právě za produkt zlé NASA a CIA propagandy. Země jistě plochá je, ale nesrovnalosti z úst následnovníků Flat Earth Society jsou vysvětlovány právě záměrnou hloupostí, která má za cíl samotnou teorii zdiskreditovat. Nebudu ale plýtvat písmeny a pustím se do mně oblíbené teorie, jak to ve skutečnosti je!

Svět jako CéDéčko

Zedničtí jsou jedním z těch více oblíbených zdrojů konspirativců. Totiž takový zednář, se svou magickou minulostí, odevzdáním se Luciferovi a dálkovým ovládáním k hlavě každého státníka nabízí poodkrýt ta nejhlubší tajemství. Právě jednomu takovému neposlušnému zednáři, jistě v záchvatu empatie pro pleb, vděčíme za poodkrytí pravdy o podobě našeho světa, který nám poskytl video, ve kterém pod černou kápí v tmavé místnosti maluje na tabuli diagram naší Země. Kde k takovým neuvěřitelným pravdám dojít? Přeci na tik-toku.

Země je skutečně plackou, ale v jejím středu, dle tradiční placaté mapy, tedy na severním pólu, kolmou čarou pod Severní hvězdou se nachází průchod na odvrácenou stranu, kde je všechno jak známe u nás, jen zrcadlené, a místo našeho Slunce, svítí na odvrácené straně slunce černé. To si jde pochopitelně ruku v ruce s nacisty, a hlavně s SS, kteří díky svým okultním praktikám k této pravdě došli vlastní cestou a symbol černého slunce si velice oblíbili.

černé slunce

Pozastaví-li se jeden nad autentičností, jistě jej napadne, že vytvořit takové video spočívá v mobilním telefonu, šeré místnosti, černém prostěradlu přes hlavu, papíru a fixe. Obdobně uvěřitelné video kolovalo internetem i za pandemie, ve kterém ruský hacker objevil SSH přístup k čipu ve svém kamarádovi Sašovi, a ukazoval nám, jak se jedním Unixovým přístupem může dívat, jestli Saša spí, jí, kolik má alkoholu v krvi a podobně.

Pravda

Zednář jistě nebyl daleko od pravdy, neboť já sám jsem nalezl tajný překlad manuálu pro jakousi sektu, která popisuje průchod do Světa Černého Slunce.

Tak pozor, drazí magnetičtí. Tohle se vám (ne)zdá.