Pozná-li zvídavý nevypočitatelnost modrých očí, jistě dojde k obdobným pochybnostem u očí hnědých. Proč by se jeden měl strachovat o vlastní život, když jemu nejnebezpečnějším nepřítelem je on sám? V pravidelnosti dne počají se vytrácet drobné okvětní lístky života vedeného chaoticky.

Světnice

Pozná-li zvídavý nevypočitatelnost modrých očí, jistě dojde k obdobným pochybnostem u očí hnědých. Proč by se jeden měl strachovat o vlastní život, když jemu nejnebezpečnějším nepřítelem je on sám? V pravidelnosti dne počají se vytrácet drobné okvětní lístky života vedeného chaoticky.

Had z kabelů a průsvitné síťované kůže omotá každého, kdo svolí se mu pohledět do očí. Uštknutí nepřivádí však smrt křečovitou, či jakkoliv bolestnou. Jed putuje pomalým tempem krvotokem a po své cestě přemlouvá veškero vnitřního uspořádání člověka ku svým účelům.

Jak pošetilý musel by jeden být, aby jej vůbec napadlo pomyslet na důmyslné prostředky manipulace s lidskou duší, které příslušným orgánům dodává k disposici technologický pokrok?