...baví mě, o tom žádná. Je to ta sprostá chamtivost, kdy jeden pozřel by

s právníkem

...baví mě, o tom žádná. Je to ta sprostá chamtivost, kdy jeden pozřel by nemocnou nutrii, kdyby to znamenalo získat možnost vysmát se opatrným a ocejchovat je zbabělci. Opačně to funguje stejně tak. V tomhle případě je spíše ona tím, kdo rýpe do hnijícího masa vodního hlodavce, přesvědčena o své nadřazenosti, zatímco já se jí vysmívám.

No jistě. Však ti, co předkládají před tebe ta fakta o hrůznosti vládnoucích elit, jejich agendy o otupování společnosti skrze psychiatrickou léčbu a škálu debilizujících medikamentů jsou přeci jen nadmíru atraktivní pro lidskou invenci. Kdo se ti spokojí s nudnou realitou? Jen ti, co v ní již spokojení jsou. Všichni ti střední třídy, co pochopili, že nespravedlivost světa lze kurýrovat vůlí k práci.

Chápu proč se směješ, sámotnému mi to přišlo úsměvné, jen co jsem vypustil myšlenku ven. Je to jen další symptom pseudointelektualismu, kterým, přiznávám, jsem nemocen. Ne, spokojení nejsou ničí nadlidé, ale často tací, kteří bez vydané energie v tvorbu hodnot a jejich následnou finanční odměnu nalezli by se v lepším případě v chudobě.

Čím dříve se jeden uvidí majetkem státu, tím dříve svede se zbavit posedlosti vlastní genialitou. Můžeš se vidět jako dítě globalismu, pokud ses nechal svést tou atraktivní ideou smíchané plastelíny, myšlenka ostane stejná. Že je to princip otroctví? Myslíš snad, že dnešní otrok kapitalismu trpí, pokud následuje své pány? Co všichni ti, co zřekli se bezpráví západního světa a nyní tráví svůj čas v opojení absolutní svobodou, zatímco jejich těla umírají pod vlivem opia?

Jenže stejně tak stát roluje své čelo, když vidí své děti v posednutí. Můžeš na něj ukazovat prstem, nadávat, pod rouškou tmy vymočit se na Pražský hrad, a stát se tě nezřekne. Uvědomuje si své zodpovědnosti za tvou zdegenerovanou mysl a snaží se najít pro tebe užitku. Liberální smýšlení otrávilo tvého rodiče, a on nyní doufá, že vyletíš konečně z hnízda i když ti bude každý den vařit a nechávat tě spát na gauči. Tak začal člověk vraždit a trestat, dokud nepostavil na pedestál sama sebe.

Ano, pravda, smějí se mu v ústraní; do jeho očí mu však s plnou upřímností děkují, když kupuje si další nástroje k stimulaci prostaty.

Že převážná většina pornografického průmyslu je řízena židy a tebe to svádí hledat po vzoru ostatních znuděných realitou důvody ku konspirativnímu smýšlení? Co ti na to mám říct jiného, než zeptat se: "Víš, co se říká o poměru velikosti nosu a mužských genitálií?"

Chtěl jsem ti ukázat tančící dům, ano, ten kousek od Palackého. Věděl jsi o Čechii, co nad ním stojí? Nesetkal jsem zatím nikoho, kdo by věděl, kdo ta rozevlátá žena nad sedícím otcem českého národa je. Ti bystřejší možná zmíní jakousi podobu s Lincolnem ve Washingtonu, ale Čechii neznají. Že se vychloubám svojí znalostí? Pochopitelně. Přeci jen je to jedna z těch dalších intuitivních potřeb povyšovat se nad ostatní. Proč myslíš, že zdecimují tě lidé alternativních pohlaví, když projevíš svou nevědomost o jejich příkoří?

Setkal ses s tím? Označil jsi ženu mužem, či naopak? To ještě není nezvratitelná potupa. Jeden v takovém případě, pokud se nalézá ve společnosti osvobozených od rigidity pohlavnosti, musí hbitě reagovat slovy: "stejně bych je píchal." Množné číslo je však nutností, ještě mi nebyli schopni přednést alternativní označení v našem jazyce.